รูปที่ชอบ

ใส่ความเห็น

Advertisements

เพลงที่ชอบ

ใส่ความเห็น

วีดีโอที่ชอบ

ใส่ความเห็น

คำถามท้ายบทที่ 1

2 ความเห็น

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-based information systems CBIS) มีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ (hardware) ซอฟต์แวร์ (software) ฐานข้อมูล (database) เครือข่าย (network) กระบวนการ (procedure) และคน (people)

http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson1-1.asp

2. โปรแกรมจัดทรัพยากรเครื่อง  เช่นโปรแกรม   disk  defragomenter  และ  Devier (โปรแกรมเฉพาะของอุปกรณ์ให้สามารถทำงานติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

เพิ่มเติม

รวมงานวิชาการจัดการธุรกิจด้วยคอม

ใส่ความเห็น

งานทั้งหมด

1. 11/06/2010 ตอบคำถามบทที่  1

2. 18/06/2010 การสร้างแผ่นพับด้วย Word 2007 พระตำหนักดอยตุง

3. 25/06/2010 การสร้าง Wehlog ส่วนตัว

4.16/07/2010  แผ่นงาน excel

ใส่ความเห็น


แนะนำตัว:

ชื่อ: นางสาววัชราภรณ์ อินยานวน  ชื่อเล่น  จิ๊บฟี่

ลิงค์เว็บบล๊อกส่วนตัว: https://jibyoyo.wordpress.com

ที่อยู่  139  ม.12  ต.นาซ่าว  อ.เชียงคาน  จ.เลย  42110

jibyoyo@hotmail.com

วันเกิด:  วันที่  14  มิถุนายน  2531

สีที่ชอบ:  แดง  ชมพู  ฟ้า  ขาว

อาหารที่ชอบ:  อาหารพื้นบ้านของไทเชียงคาน

สถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำ:  บ้านไม้เก่าที่เชียงคาน  แก่งคุดคู่  ชมทิวทัศน์สองฝังโขงที่เชียงคาน  ไหว้พระใหญที่คกงิ้ว  ชมวัฒนธรรมที่เก่าฟแก่  เที่ยวชมทะเลหมอกตอนน่าหนาว  พักที่โฮมสเตย์บ้านไม้เก่า  เที่ยวงานออกพรรษามราเชียงคาน  ดูการทำผ้าห่มนวม